کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 50 مگابایت
فضا: 50 مگابایت
پهنای باند: 500 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 5 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 5 عدد
پارک دامین: 5 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
1,000 تومان ماهانه
10,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 100 مگابایت
فضا: 100 مگابایت
پهنای باند: 2000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 8 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 4 عدد
پارک دامین: 4 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
1,800 تومان ماهانه
18,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 200 مگابایت
فضا: 200 مگابایت
پهنای باند: 4000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 10 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 5 عدد
پارک دامین: 5 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
2,500 تومان ماهانه
25,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 300 مگابایت
فضا: 300 مگابایت
پهنای باند: 5000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 10 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 5 عدد
پارک دامین: 5 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
3,000 تومان ماهانه
30,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 500 مگابایت
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: 5000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 20 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 10 عدد
پارک دامین: 10 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
4,100 تومان ماهانه
41,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 1000 مگابایت
فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: 20000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 40 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 20 عدد
پارک دامین: 20 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
6,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 2000 مگابایت
فضا: 2000 مگابایت
پهنای باند: 30000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 80 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 40 عدد
پارک دامین: 40 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
11,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سالانه
هاست لینوکس خارج دایرکت ادمین 3000 مگابایت
فضا: 3000 مگابایت
پهنای باند: 40000 مگابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتا سنتر: آلمان/ Hetzner
وب سرور: لایت اسپید
سیستم عامل: کلاد لینوکس
نسخه PHP: قابل انتخاب تا نسخه 7
ساب دامین: 100 عدد
اکانت ایمیل: 1 عدد
پایگاه داده: 50 عدد
پارک دامین: 50 عدد
اکانت FTP: یک عدد
پشتیبانی PHP: بله
آنتی ویروس: دارد
فایروال: دارد
بک آپ گیری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: 3 روز
15,000 تومان ماهانه
150,000 تومان سالانه