May 12th افزایش قیمت دامنه های بین المللی و برخی از سرویس های میزبانی ماهاست

احتراما به اطلاع مشتریان عزیزمان که از بدو شروع بکار ماهاست همراهی مان کرده اند می رساند علی رغم پافشاریمان به ارائه سرویس ها به پایین ترین قیمت نسبت به دیگر هاستینگ ها مجبور شدیم بدلیل ... بیشتر »