سلة المشتريات

تصفح الخدمات والمنتجات

اختيار العملة:


لایسنس ماهانه دایرکت ادمین
تغییر IP هر 30 روز یکبار و فقط زمانی امکان پذیر می باشد که حداقل 31 روز از مدت لایسنس باقی مانده باشد

قابلیت ارتقا به لایسنس ویژه بعد از 2 ماه تمدید
18,000 تومان شهري
لایسنس ماهانه دایرکت ادمین ویژه
تغییر آی پی 31 روز بعد از سفارش و در هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد
13,000 تومان شهري
37,000 تومان ربع سنوي
67,000 تومان نصف سنوي
لایسنس قالب Capri برای دایرکت ادمین
تغییر IP هر 30 روز یکبار و فقط زمانی امکان پذیر می باشد که حداقل 31 روز از مدت لایسنس باقی مانده باشد
10,000 تومان شهري
17,000 تومان ربع سنوي
30,000 تومان نصف سنوي
لایسنس ماهانه CPANEL برای VPS
60,000 تومان شهري
Directadmin Lifetime
لایسنس مادام العمر دایرکت ادمین

با قابلیت تغییر آی پی هر ماه یکبار و جمعا 5 بار در سال

قابلیت واگذاری لایسنس به 80 درصد نرخ روز

قابلیت واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد
33,000 تومان سنوي + 178,000 تومان تكلفة التجهيز